Validering av yrkeskompetens inom ekonomi, administration och marknadsföring  

Många människor har kunskap och erfarenheter från arbete, studier och informella erfarenheter från Sverige eller utlandet. Dessa erfarenheter kan vara svåra att använda sig av när man söker arbete eller vill studera vidare i Sverige.

 

Tinta Utbildning hjälper till att värdera och dokumentera denna kompetens i samarbete med företag, fackförbund, arbetsförmedlingen eller den kommunala vuxenutbildningen. Målet är att ge en samlad dokumentation på svenska av yrkeskompetens och erfarenheter.  

 

Vill du veta mer om validering, ring 08-505 868 50 eller maila info(at)tinta.nu